מערכת טיהור מי ברז Evoqua Ultra Clear TP TWF בעלת ממשק מגע

מערכת טיהור מים ממי ברז למים אולטרה טהורים

מערכת טיהור מי ברז למים טהורים ואולטרה טהורים

מערכת טיהור מים מומלצת לייצור מים אולטרה טהורים ונטולי מלחים

מערכות טיהור מים למעבדות Ultra Clear™ TWF EDI משלבות את כל הבלוקים הנדרשים להפיכת מי ברז למים טהורים וטהורים במיוחד. יעילות עבודת המתקנים היא > 30% בעיבוד מים מתוקים. כל מערכת מבוססת על טכנולוגית טיהור מודרנית וחסכונית. למים המופקים מ- מערכת טיהור מים זו, ערכי האיכות הבאים: התנגדות חשמלית השווה ל-18.2 MΩ·cm; תכולת פחם אורגני כללי בטווח מ-10 עד 3-1 חלקיקים למיליארד. ערכי המים המופקים עולים על כל דרישות של תקני איכות לצורכי מעבדה לרבות: ASTM לסוג ו-ISO 3696 CLSI ,II כל המערכות המכילות מודול סינון אולטרה UF ומודול בקרת רמת פחמן אורגני כללי (TOC) מייצרות מים באיכות הגבוהה ביותר. מערכות אלו מאפשרת הפקת מים מטוהרים במיוחד נטולי מלחים, ריבונוקלאז, דאוקסיריבונוקלאז ודנ"א. זאת ועוד מערכות המשלבות מודול סינון אולטרה UF מסוגלות לייצר מים מטוהרים ברמת אנדוטוקסינים של < 0.001 EU/mL.

• כרומטוגרפיה נוזלית בלחץ גבוה
• כרומטוגרפיית חילוף יונים
• כרומטוגרפיה גזית ומס-ספקטרומטריה
• ניתוח רמת פחמן אורגני כללי (TOC)
• מס-ספקטרומטריה עם פלזמה הקשורה באופן אינדוקטיבי (ICP-MS)
• ריצוף דנ"א
• הכנת מים בלא ריבונוקלאז ודאוקסיריבונוקלאז
• הכנת מים בלא דנ"א
• תגובות שרשרת של פולימראז (PCR)
• להכנת מים אפירוגניים
• הכנת מים לעירוי
• אלקטרופורזה דו-מימדית במתח גבוהה
• חקר של תאים ורקמות

מאפייני מים טהורים UltraClear TP TWF
UV TM
UltraClear TP TWF
UV UF
UltraClear TP TWF
UV UF TM
מוליכות µS/cm 2 2 2
חיידקים cfu/ml < 30 < 30 < 30
מאפייני מים טהורים במיוחד
קצב הזנת מים ליטר/דקה 1.8 1.8 1.8
מוליכות cfu/ml 0.055 0.055 0.055
התנגדות סגולית Ω·m 18.2 18.2 18.2
(פחמן אורגני כללי) TOC חלקיקים למיליארד < 1 - 3 < 1 - 3 < 1 - 3
דאוקסיריבונוקלאז, ריבונוקלאז, דנ"א
חיידקים cfu/ml < 1 < 1 < 1
אנדוטוקסינים EU/mL < 0.001 < 0.001 < 0.001
חלקיקים > 0.2 μm EU/mL < 0.001 < 0.001 < 0.001
מאפייני מי הזנה
לחץ בר < 0.1 - 5 < 0.1 - 5 < 0.1 - 5
מוליכות µS/cm < 2000 < 2000 < 2000
מוליכות µS/cm < 2000 < 2000 < 2000
CO2 מיליגרם לליטר 15 15 15
מדד קולואידי מדד קולואידי < 12* < 12* < 12*
כלור חופשי מיליגרם לליטר < 0.5 < 0.5 < 0.5
סך הכל של ברזל מיליגרם לליטר < 0.1 < 0.1 < 0.1
טמפרטורה 5 - 35 5 - 35 5 - 35
משקל 60/30 ליטר ק"ג 46/43 47/44 47/44
ספק כוח וולט / הרץ 100 - 240 / 50 - 60 100 - 240 / 50 - 60 100 - 240 / 50 - 60
מידות (גובה/רוחב/עומק) 60/30 ליטר מ"מ 320 x 340 x 530 320 x 340 x 530 320 x 340 x 530