מערכת הפקת מים טהורים במיוחד Evoqua Ultra Clear RO DI

מערכת אולטרה פילטרציה Ultra Clear RO DI

מערכת טיהור מים אוסמוזה הפוכה עם מודולי דיוניזציה לקבלת מי הזנה באיכות שעונה לתנאי מעבדה

מערכת אולטרה פילטרציה RO + DI - מטהר מים להפקת מים מטוהרים למעבדה

מכשירים מקו הדגמים Ultra Clear RO DI מאפשרים הפקת מים מסוננים עם תכולת מלח מופחתת בכ-98%. מערכות אלה מבצעות עיבוד נוסף של מים אשר עברו דרך אוסמוזה הפוכה ומביאות ערך המוליכות עד < 0.1 µS/cm. בשיעור דחייה של 98%, למים בעלי מוליכות התחלתית של 400 µS/cm לאחר מעברם דרך אוסמוזה הפוכה המוליכות עדיין תהיה 8 µS/cm. מערכת Ultra Clear RO DI מטהרת מים כאלה עד כדי ערך המוליכות של 0.1 µS/cm. מודול דה-יונזציה מסופק ביחד עם המערכת. זהו מודול פעולה ממוקדת. תדירות החלפתו תלויה באיכותם והרכבם של מי הזנה. תדירות טיפוסית של החלפת מודול היא אחת לשלושה חודשים. מודולי דה-יוניזציה DI מהווים חלופה חסכונית למערכות דה-יוניזציה חשמלית כגון מערכתUltra Clear RO EDI שלנו. אבל עדיין חשוב להחליף את המודל בזמן. מערכת אוסמוזה הפוכה Ultra Clear RO בעלת מודול דה-יוניזציה DI מאפשרת הפקת מים שאיכותם עונה לרוב דרישות מעבדה. כל מערכת מציגה נתוני איכות של מים נכנסים ומעובדים. ירידה בתכולת המלח מוצגת כיחס המבוטא באחוזים. זמינים מיכלים בנפח 30, 60 ו-80 ליטר. כמו כן זמינים מיכלי אגירה בנפח 3,000 ליטר.

• הכנת מי הזנה למעבדות ולמערכות אספקת מים
טהורות במיוחד
• בכימיה כללית
• נוזל שטיפה סופית למתקני שטיפה
במעבדות
• מי הזנה לאוטוקלבים ותאי אקלים
• הכנת תמיסות בופר
• פוטומטריה
• ספקטרופוטומטריה
• הכנת מצעי מזון מיקרוביולוגיים

התפוקה של המערכת Ultra Clear RO DI 20 Ultra Clear RO DI 30
תפוקה ליטר/שעה 20 30
מוליכות µS/cm < 0.1 < 0.1
אחוז סילוק מלחים % 98 98
אחוז סילוק חיידקים % 99 99
אחוז סילוק חלקיקים % 99 99
מאפייני מי הזנה
לחץ בר 2 - 6 2 - 6
מוליכות µS/cm < 2000 < 2000
CO2 מ"ג/ליטר < 15 < 15
מדד קולואידי מדד קולואידי < 12** < 12**
כלור חופשי מ"ג/ליטר < 0.1 < 0.1
סך הכל של ברזל מ"ג/ליטר < 0.1 < 0.1
משקל ק"ג 33 34
הספק חשמלי קוט"ש 0.2 0.2
ספק כוח וולט / הרץ *60 - 50/240 *60 - 50/240
ספק כוח מ"מ 420x340x530 420x340x530