מערכת טיהור מים Evoqua LaboStar PRO TWF

מתקן טיהור מים סוג 1 ו 3 LaboStar PRO TWF

מערכת טיהור ואחסון מים מטוהרים סוג 1 ו 3 לשימוש במעבדות

מתקן טיהור מים ומערכת אוסמוזה הפוכה לאולטרה פילטרציה ומים אולטרה טהורים

מערכת טיהור מים Система LaboStar PRO TWF מאפשרת הפקה של מים טהורים במיוחד תוך שימוש במערכת אספקת מי שתייה בתור מקור מי הזנה. מכשור זה משלב מודול סינון מקדמי וממברנה של אזסמוזה הפוכה. מים מטוהרים נאגרים בתוך מיכל מובנה ואז באמצעות משאבת סחרור מוזרמים למודול טיהור נוסף. כתוצאה מעבודת המערכת המשתמש יכול לקבל מים מטוהרים הן מסוג III הן מסוג I. מים מטוהרים מסוג III נאספים מתוך מיכל מובנה בן 7 ליטר. איסוף מים מטוהרים מסוג I נעשה בעזרת דיספנסר. למים מסוג זה מאפיינים הבאים: מוליכות 0.055 µS/cm שווה ערך להתנגדות 18.2 MΩ·cm; רמת פחמן אורגני כללי (TOC) נמצאת בטווח של 1 עד 10 חלקיקים למיליארד תלוי בסוג המערכת. נתוני האיכות של מים אשר עברו דרך מודול אוסמוזה הפוכה מוצגת על גבי מסך. מכשור Labostar PRO TWF מאפשר הפקת מים במידת טיהור אנליטית בכמויות קטנות ללא הוצאות נוספות. ערכי איכות של המים שהופקו עולים על דרישות של כל התקנים לגבי מים למעבדה, לרבות: STM לסוג I, CLSI ו-ISO 3696 ,II המערכת ניתנת לשדרוג לכדי עבודה עם מיכלים בני 30 ו-60 ליטר.

שימושים טיפוסיים במערכות LaboStar PRO TWF
• בדיקות כלליות
• הכנת תמיסות בופר
• ספקטרוסקופיית בליעה אטומית (ААС)
• כרומטוגרפיה גזית
• כרומטוגרפיית חילוף יונים
• הכנת מים מסוג III
• בקרת איכות בתעשיית מזון
• הכנת מים אפירוגניים
• חקר של תאים ורקמות
• מס-ספקטרומטריה עם פלזמה הקשורה באופן אינדוקטיבי (ICP-MS)

שימושים טיפוסיים במערכות LaboStar PRO TWF UV
• מוקרוביולוגיה וביולוגיה מולקולרית
• תגובות שרשרת של פולימראז (PCR)
• כרומטוגרפיה נוזלית בלחץ גבוה
• ניתוח רמת פחמן אורגני כללי (TOC)
• הכנת מים מסוג III

מפרט של מים טהורים LaboStar PRO TWF LaboStar PRO TWF UV
קצב הזנה ליטר/שעה 10 10
קצב דחיית יונים % 98 max 98 max
שיעור דחיית חיידקים % > 99 > 99
קצב דחיית חקליקים % > 99 > 99
מאפייני מים טהורים במיוחד
קצב הזנה ליטר/דקה 1.2 1.2
מוליכות µS/cm 0.055 0.055
התנגדות סגולית Ω·m 18.2 18.2
TOC (פחמן אורגני כללי) חלקיקים למיליארד 5 - 10 1 - 5
חיידקים cfu/ml < 1 < 1
אנדוטוקסינים EU/mL <0.001* <0.001*
חלקיקים > 0.2 μm ל-מ"ל < 1 < 1
מאפייני מי הזנה
לחץ בר 3 - 5 3 - 5
מוליכות µS/cm < 2000 < 2000
מדד קולואידי מדד קולואידי < 12** < 12**
TOC (פחמן אורגני כללי) חלקיקים למיליארד < 1000 < 1000
כלור חופשי מ"ג/ליטר < 0,5 < 0,5
CO2 מ"ג/ליטר < 15 < 15
טמפרטורת המים 35-5 35-5
טמפרטורת הסביבה 35-5 35-5
דרישות לאספקת חשמל
הספק חשמלי ואט 270 270
ספק כוח וולט / הרץ 240-100 וולט / 60-50 הרץ 240-100 וולט / 60-50 הרץ
מידות (גובה/רוחב/עומק) מ"מ 520x400x535 520x400x535
משקל ק"ג 24 25